NASKL - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře

Vítejte na stránkách
Národního autorizačního střediska
pro klinické laboratoře

NASKL - Aktuality

Pravidla registrace klinických laboratoří

viz Registrace klinické laboratoře
Verze 03, platnost od 15.1.2012
(vystaveno 1. října 2007, aktualizováno 5. ledna 2008, 8. března 2009 a 13. ledna 2012)

Nové dokumenty NASKL

volně dostupné, pro registrované laboratoře, pro posuzovatele

Nové formuláře F12, F22 a F23
Nové metodické pokyny M-AUD0, M-AUDDA a M-AUDDB

Do konce roku 2014 platí souběžně obě verze formulářů (původní i nová), nová verze je vždy označena textem "NOVÁ VERZE".
(vystaveno 2. října 2014)

Průvodní dopis vedoucího NASKL k nové verzi metodických pokynů
Dokument Adobe Acrobat Laboratorim 20140618.pdf (237kB)
(vystaveno 23. června 2013)

Nové formuláře F41 a F42 (Žádost o provedení Dozorového Auditu A a B) najdete v příslušných oddílech.
(vystaveno 26. dubna 2012)

Metodický pokyn MLAB03 byl jako neaktuální uložen do archivu. Registrované laboratoře mají k dispozici metodické pokyny včetně kontrolních listů pro přípravu na všechny typy auditů a dozorových auditů v příslušných oddílech.
(vystaveno 15. února 2012)

Připravované semináře

Školení manažerů kvality a správců dokumentace
18. září 2015 – 1. část
9. října 2015 – 2. část
16. října 2015 – 3. část
Praha, Lékařský dům
Základní informace  •  Program
(vystaveno 30. ledna 2015, aktualizováno 24. července 2015)

Školení interních auditorů
2. října 2015, Praha, Lékařský dům
Základní informace
(vystaveno 30. ledna 2015, aktualizováno 18. září 2015)

Seminář pro registrované laboratoře
9. října 2015, Praha, Lékařský dům
Základní informace  •  Program  •  Přednášky << NOVĚ
(vystaveno 30. ledna 2015, aktualizováno 5. října 2015 a 26. října 2015)

Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 << NOVĚ
30. října 2015, Praha, Lékařský dům
Základní informace  •  Přihláška
(vystaveno 21. září 2015)

Školení metrologů
13. listopadu 2015, Praha, Lékařský dům
Základní informace  •  Přihlášování uzavřeno (kapacita vyčerpána)
(vystaveno 30. ledna 2015, aktualizováno 5. října 2015)


Lektoři: ing. Petra Korchová, auditorka IRCA, Petra Oškerová, DiS., auditorka IRcA, ing. Jaroslav Tojčík, CSc., MUDr. Janka Franeková, prof. MUDr. A. Jabor, CSc.
(vystaveno 12. března 2010, aktualizováno 30. srpna 2010)

Nepodkročitelná minima odborných společností

viz Oborově specifické příspěvky

Nepodkročitelná minima pro odbornost 802, 804, 805 a 822 - v nové verzi
(vystaveno 29. května 2014)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 818 - v nové verzi + nový formulář
(29. července 2013)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 807 a 823 - v nové verzi + nový formulář
(vystaveno 10. června 2013)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 816 - v nové verzi + nový formulář
(vystaveno 8. června 2012)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 814 - v nové verzi + nový formulář
(vystaveno 23. ledna 2012)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 801 - v nové verzi + nový formulář
(vystaveno 24. října 2011, aktualizováno 10. října 2012)

Formulář pro nepodkročitelná minima pro odbornost 222
(vystaveno 22. června 2010)

Nepodkročitelná minima pro odbornost 813 - v nové verzi + nový formulář
(vystaveno 17. května 2010)

Vzorová dokumentace pro registrované laboratoře

řízení dokumentace, verifikace, validace, ...
(nově vystaveny vzorové dokumenty "Směrnice pro metrologii (samostatný soubor)", "Hodnocení dodavatelů vzor A", "Hodnocení dodavatelů vzor B", "Hodnocení dodavatelů (vysvětlení a řešení v SLP)", "Dotazník spokojenosti typ 1", "Dotazník spokojenosti typ 2", "Směrnice pro příjem a transport biologického materiálu", "Směrnice pro vydávání výsledků")

Ostatní

Prohlášení vedoucího NASKL ze dne 23.10.2015:
Vedení NASKL se ztotožňuje se Společným stanoviskem ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1. LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů ze dne 13.5.2015. Text stanoviska najdete ZDE.
(vystaveno 26. října 2015)

Zápis z jednání Rady dne 8. června 2015
Dokument Adobe Acrobat Zapis 54.pdf (88kB)
(vystaveno 24. července 2015)

Upozorňujeme na nový kalkulátor nejistoty:
viz Kalkulátory
(vystaveno 11. února 2015)

Informace vedoucího NASKL
MS Word dokument Informace (doc, 38kB)
(vystaveno 17. prosince 2014)

Prohlášení vedoucího NASKL
MS Word dokument Prohlášení (docx, 15kB)
(vystaveno 7. února 2013)

Upozorňujeme na vystavení nového webového kalkulátoru:
PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání (určeno pro pacienty s dušností na urgentním příjmu)
(vystaveno 2. dubna 2012)

Upozornění na změny v dokumentaci NASKL, platné od 15.1.2012
Dokument Adobe Acrobat Zmeny v dokumentaci NASKL.20120112.pdf (84kB)
(vystaveno 13. ledna 2012)

Dopis vedoucího NASKL ze dne 2.1.2012
Dokument Adobe Acrobat Dopis vedouciho NASKL laboratorim. 20120112.pdf (88kB)
(vystaveno 13. ledna 2012)

Upozorňujeme na vystavení nového webového kalkulátoru:
Výpočet pravděpodobnosti rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen do 10 let (Reynoldsovo skóre)
(vystaveno 21. února 2011)

Upozorňujeme na vystavení nového webového kalkulátoru:
Odhad rizika epitelového karcinomu ovaria
(vystaveno 14. ledna 2011)

Dopis předsedům odborných společností
Dokument Adobe Acrobat Dopis predsedum odbornych spolecnosti.pdf (113kB)
(vystaveno 26. října 2010)

Metrologický slovník VIM3
http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html
(vystaveno 12. března 2010)

Upozorňujeme na vystavení nového webového kalkulátoru pro odhad glomerulární filtrace:
   • GFR podle kreatininu (Lund-Malmö)
(vystaveno 1. září 2009)

Upozorňujeme na vystavení nových webových kalkulátorů pro odhad kardiovaskulárního rizika:
   • Framingham (Wiebullův model)
   • SCORE (Weibullův model)
(vystaveno 19. srpna 2009)

Stanovisko k odbornostem 817 a 820 pro oblast klinické cytologie
MS Word dokument Prohlášení (doc, 20kB)
(vystaveno 7. ledna 2009)

Zásadní informace:
Požadavky plátců pro výběr smluvních partnerů v segmentu poskytovatelů ambulantní diagnostické péče
(vystaveno 8. února 2008, aktualizováno 7. ledna 2010)NASKL - Titulní stránka
NASKL - Titulní stránka