Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Pro laboratoře:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID-19 bude posuzování kvality laboratoří systémem NASKL po nezbytně nutnou dobu prováděno takto:

 • v případě, že není možný odklad auditu (dáno platností osvědčení), bude vás kontaktovat posuzovatel a společně dohodnete další postup (viz dále)
 • posuzovateli poskytnete v dostatečném časovém předstihu veškeré potřebné podklady elektronicky; první část auditu proběhne bez návštěvy posuzovatele v laboratoři
 • musíte především poskytnout všechny podklady, které se týkají nepodkročitelných minim příslušné odborné společnosti
 • musíte dále relevantně doložit splnění doporučení z minulého auditu
 • s posuzovatelem si předem dohodnete komunikační prostředky tak, aby bylo možné zodpovědět dotazy posuzovatele on-line; můžete použít videohovory Skype, Viber, WhatsApp nebo podobné
 • pokud splníte všechny požadavky, bude na základě zprávy posuzovatele vydáno předběžné osvědčení o splnění podmínek auditu (II, DA, DB)
 • do 6 měsíců od termínu auditu provede ve vaší laboratoři posuzovatel kontrolu na místě a při úspěchu této druhé části auditu bude vydáno definitivní osvědčení

NASKL a Rada pro akreditaci mohou tyto podmínky upravit s ohledem na aktuální situaci.

Pro posuzovatele:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID-19 bude NASKL na audity určovat posuzovatele, kteří již v dané laboratoři audit prováděli (bude-li to možné). Navržený systém posuzování kvality laboratoří NASKL vychází z následujících pokynů:

 • od laboratoře si předem vyžádejte veškeré podklady elektronicky; první část auditu proběhne bez návštěvy v laboratoři
 • musíte mít k dispozici především všechny podklady, které se týkají nepodkročitelných minim příslušné odborné společnosti
 • laboratoř musí relevantně doložit splnění doporučení z minulého auditu nebo doložit, proč to nebylo možné (to se může promítnout do výsledku současného auditu)
 • s laboratoří si předem dohodněte komunikační prostředky tak, aby bylo možné ověřit odpovědi na Vaše průběžné dotazy on-line; můžete použít videohovory Skype, Viber, WhatsApp nebo podobné
 • pokud laboratoř splní všechny požadavky, bude na základě Vaší zprávy vydáno předběžné osvědčení o splnění podmínek auditu (II, DA, DB)
 • do 6 měsíců bude nutné v laboratoři provést kontrolu na místě a na základě úspěchu při této druhé části auditu bude vydáno definitivní osvědčení
 • NASKL a Rada pro akreditaci může tyto podmínky upravit s ohledem na aktuální situaci

Tento návrh bude předložen Radě pro akreditaci k připomínkám a schválení per rollam.

Děkuji za pochopení, s pozdravem
Antonín Jabor.

Připravované semináře


11.09.2020 Požadavky normy ISO 15189:2013

Zasedací místnost Lékařského domu v Praze, Sokolská 31, 1. patro

Základní informace   On-line přihláška
20.11.2020 Školení metrologů

Zasedací místnost Lékařského domu v Praze, Sokolská 31, 1. patro

Základní informace   On-line přihláška

Ostatní informace


07.07.2017 Nový webový kalkulátor: Klinické skóre statinové myalgie

Aktuální verzi kalkulátoru naleznete ve složce:

Otevřít složku s dokumenty Webové kalkulátory

více
23.10.2015 Prohlášení vedoucího NASKL

Vedení NASKL se ztotožňuje se Společným stanoviskem ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1. LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů ze dne 13.5.2015.

 Text stanoviska najdete ZDE.

více
11.02.2015 Aktualizace kalkulátoru nejistoty

Aktuální verzi kalkulátoru naleznete ve složce:

Otevřít složku s dokumenty Webové kalkulátory

více
24.06.2014 Zápisy z jednání Rady pro akreditaci

Veškeré zápisy z jednání Rady jsou uloženy ve složce:

Otevřít složku s dokumenty Zápisy z jednání Rady pro akreditaci

více

Nepodkročitelná minima


01.11.2015 Aktualizace nepodkročitelných minim odborných společností

Aktuální informace, které se týkají doporuručení odborných společností k nepodkročitelným požadavkům, lze nalézt ve složce:

Otevřít složku s dokumenty Oborově specifické příspěvky

více

Vzorová dokumentace pro laboratoře


01.03.2015 Dokumentace ke stažení

Otevřít složku s dokumenty Dokumenty pro registrované laboratoře

více
04.01.2015 Registrace klinických laboratoří

Otevřít složku s dokumenty Základní dokumenty NASKL

více

Přihlášení2005–2020 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.