Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Národní akreditační standardy

Používání Národních akreditačních standardů bylo v roce 2011 opuštěno a v dokumentaci NASKL budou používány pouze odkazy na ISO 15189.

Původní znění Národních akreditačních standardů je uloženo ve složce  Archiv dokumentů.

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.