Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Webové kalkulátory

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Webové kalkulátory

Přehled dostupných webových kalkulátorů spravovaných prostřednictvím serveru www.naskl.cz:

 1. Verifikační protokol dle doporučení ČSKB 2021
 2. Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) s možností kalibrace dle IFCC
 3. Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C
 4. Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace kreatininu
 5. Pozn. Verifikační protokol s možností tisku je k dispozici v programu SLP firmy SEKK.
 6. Výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham, Weibullův model)
 7. "SCORE algoritmus" pro výpočet desetileté pravděpodobnosti fatální kardiovaskulární příhody založený na Weibullově modelu
 8. Kritické diference
 9. Odhad rizika epitelového karcinomu ovaria
 10. Výpočet pravděpodobnosti rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen do 10 let (Reynoldsovo skóre)
 11. PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání (určeno pro pacienty s dušností na urgentním příjmu)
 12. Klinické skóre statinové myalgie

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.