Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham, Weibullův model)

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Zadání vstupních hodnot:

Parametr Hodnota
Věk v rocích:
Pohlaví:
Muž
Žena
Cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l:
Cholesterol HDL v séru (plazmě) v mmol/l:
Systolický krevní tlak v torr:
  kouření (v současné době)
  diabetes
  hypertrofie levé komory
 

Výsledek výpočtu:

Komentář pro kalkulátor pro výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod

Výpočet desetiletého rizika fatálních a nefatálních koronárních příhod vychází z Weibulova modelu a modifikované sestavy proměnných (proti klasickému framinghamskému skóre je použita informace o výskytu diabetu a hypertrofii levé komory). Pravděpodobnost rizika onemocnění koronárních tepen (fatálních a nefatálních) do 10 let je vypočtena jako kontinuální proměnná. Pravděpodobnost tedy není odečítána z tabulek podle počtu získaných bodů, ale počítá se přímo.

Vstupní proměnné:

Proměnná Omezení, poznámka
pohlaví muži, ženy
věk v rocích 30 až 74 let pro obě pohlaví
cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l 3,50 až 8,55 mmol/l pro obě pohlaví
cholesterol HDL v séru (plazmě) v mmol/l 0,65 až 2,56 mmol/l pro obě pohlaví
systolický krevní tlak v torr 95 až 185 torr pro obě pohlaví
kouření kuřáctvím se míní kouření cigaret
diabetes hodnotí se pouze jako přítomen / nepřítomen
hypertrofie levé komory přítomnost hypertrofie levé komory se určí echokardiograficky; není-li údaj známý, ponechává se nevyplněné

Mezi pravděpodobností získanou ze skórovacích tabulek a pravděpodobností určenou pomocí Weibullova modelu je těsná korelace. Výhodou Weibullova modelu je jednak zařazení dalších proměnných, jednak automatický výpočet pravděpodobnosti jako kontinuální proměnné. Koeficienty Weibullova modelu jsou odvozeny na konkrétní populaci a proto přenesení výpočtu rizika na populaci odlišnou nemusí poskytnout identický výsledek.

Hodnocení:

Zjištěná hodnota rizika (%) Hodnocení rizika akutní kardiovaskulární příhody (fatální a nefatální)
pod 10,0 nízké
10,0 – 20,0 střední
nad 20,0 vysoké

Janka Franeková, Antonín Jabor (2009-04-27)

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.