Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Klinické skóre statinové myalgie

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Klinické skóre statinové myalgie

Posuďte klinické symptomy (nové nebo stupňující se svalové obtíže nejasného původu):

   
Regionální charakter potíží
Symetrické bolesti flexorů kyčle nebo stehenních svalů
Symetrické bolesti v lýtkách
Symetrické bolesti horních končetin
 Nespecifické asymetrické a/nebo intermitentní obtíže
Doba nástupu obtíží po nasazení statinů
Začátek obtíží do 4 týdnů
Začátek obtíží mezi 4. až 12. týdnem
 Začátek obtíží po 12 týdnech
Stav po vysazení statinů
Zlepšení do 2 týdnů po vysazení
Zlepšení ve 2. až 4. týdnu po vysazení
 Obtíže beze změny
Stav po opětovném nasazení statinů
Nástup stejných obtíží do 4 týdnů
 Nástup stejných obtíží ve 4. až 12. týdnu
   
 

Hodnotící komentář:

Komentář k výpočtu "Klinické skóre statinové myalgie"

Kalkulátor pro klinické skóre statinové myalgie je založen na datech ukazujících, že svalové obtíže přisuzované léčbě statiny se typicky manifestují symetrickými bolestmi velkých svalových partií. Jde hlavně o bolesti svalů stehen a lýtek, méně často jde o křeče nebo únavnost těchto svalů. V případě svalových obtíží nesouvisejících s terapií statiny udávají pacienti naopak únavu nebo slabost všech tělesných svalů, zhoršení bolestí v místech předchozích úrazů, bolesti v tříslech nebo křeče chodidel. Důležitou známkou statinové myalgie je přechodný charakter obtíží, kdy se bolesti svalů projeví obvykle do jednoho měsíce od zahájení léčby a po vysazení se rychle obtíže upraví (Rosencon, 2014).

Literatura:

  • Rosenson RS, Baker SK, Jacobson TA, Kopecky SL, Parker BA, The National Lipid Association's Muscle Safety Expert Panel. An assessment by the Statin Muscle Safety Task Force: 2014 update. J Clin Lipidol. 2014;8(3 Suppl):S58-71.
  • Backes JM, Ruisinger JF, Gibson CA, Moriarty PM. Statin-associated muscle symptoms - Managing the highly intolerant. J Clin Lipidol. 2017;11(1):24-33.

 

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.