Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Odhad rizika epitelového karcinomu ovaria

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

u pre- a postmenopauzálních žen založený na využití koncentrace CA-125 a HE4, stanovených pomocí technologie Abbott Architect (případně technologie CanAg CA 125 EIA)

Zadání vstupních hodnot:

Parametr Hodnota  
CA 125 (kU/l)
HE4 (pmol/l)
Stav
Premenopauza
Postmenopauza
 

Výsledek výpočtu:

Komentář k výpočtu odhadu rizika epitelového karcinomu ovária

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)

Algoritmus pro odhad rizika epitelového karcinomu ovaria u pre- a postmenopauzálních žen založený na využití koncentrace CA-125 a HE4, stanovených pomocí technologie Abbott Architect (případně technologie CanAg CA 125 EIA).

Doporučené hodnoty vstupních proměnných

Marker

Doporučené rozmezí hodnot

Jednotka

CA 125

1 - 1000

kU/l

HE4 premenopauzální

15 – 900

pmol/l

HE4 postmenopauzální

15 – 1000

pmol/l

 

 

Výpočet prediktivního indexu (PI)

Výpočet se provádí odděleně pro premenopauzální a postmenopauzální ženy:

PI (premenopauza) = -12,0 + 2,38*ln(HE4) + 0,0626*ln(CA125)

PI (postmenopauza) = -8,09 + 1,04*ln(HE4) + 0,732*ln(CA125)

Výpočet rizika

Z hodnoty PI se vypočte vlastní riziko vyjádřené jako procentuální pravděpodobnost přítomnosti epiteliálního karcinomu ovaria:

ROMA (%) = exp(PI) / (1 + exp(PI)) * 100

Doporučuje se vydávat hodnoty v rozmezí 5 – 95 %, mimo tyto meze < 5 %, resp. > 95 %.

Příklady výpočtu:

CA125 (kU/l)

400

75

5

HE4 (pmol/l)

50

80

120

ROMA (%) premenopauza

8,99

21,41

37,64

ROMA (%) postmenopouza

59,01

40,8

12,64

 

Hodnota ROMA 13 % a více je u premenopauzálních žen považována za stav spojený s vysokým rizikem epiteliálního karcinomu ovaria. Za vysoké riziko u postmenopauzálních žen se považuje hodnota ROMA 28 % a více. Naopak pod těmito cut-off hodnotami je riziko nízké. Úspěšnost klasifikace karcinomu do nízkorizikové a vysoce rizikové skupiny byla 93,8 % (Moore, 2009).

 

Omezení

Vzhledem k neporovnatelnosti metod stanovení tumorových markerů lze kalkulátor používat pouze pro analytické metody, na kterých byl algoritmus určen.

Literatura

  • Moore, R.G., McMeekin, D.S., Brown, A.K., DiSilvestro, P., Miller, M.C., Allard, W.J., Gajewski, W.,
  • Kurman, R., Bast, R.C. Jr., Skatesm S,J.: A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol. Oncol., 112, 2009, č. 1, s. 40-46.

Antonín Jabor (2011-01-05)

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.