Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Preambule

Registr klinických laboratoří (dále Registr) je nástroj používaný v oblasti zdravotnictví pro evidenci a podporu klinických laboratoří, které se dobrovolně hlásí k projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoří v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví.

Klinická laboratoř se dobrovolným vstupem do Registru stává Registrovanou klinickou laboratoří (dále Registrovaná laboratoř)..

Pracovníci Registrované laboratoře se zavazují kontinuálně zvyšovat svou odbornou úroveň a přispívat k rozvoji laboratorní medicíny a pozitivně ovlivňovat úroveň zdravotní péče ve svém zdravotnickém zařízení a příslušném regionu.

Pracovníci Registrované laboratoře deklarují ochotu prokázat pomocí měřitelných, vyhodnotitelných a na místě ověřitelných kriterií svůj příspěvek ke zvyšování kvality zdravotní péče.

Vstup klinické laboratoře do Registru klinických laboratoří je prvním krokem do systému přípravy k akreditaci. Během této přípravy získává laboratoř stupňovitě udělované (časově omezené) certifikáty po splnění požadavků na kontinuální zvyšování kvality, přístup k informacím o procesech zvyšování kvality, a může využívat poradenské orgány a příslušné služby odborné společnosti.

Níže podepsaní jako vedoucí představitelé organizace a klinické laboratoře souhlasí svým podpisem s touto preambulí systému přípravy klinické laboratoře k akreditaci.

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.