Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Verifikační protokol ver. 2021

Metoda Analyzátor
Vyhodnotil Datum

Mezilehlá preciznost

Vzorek Datum (od - do) Ref. materiál
Počet hodnot Průměr SD CV CV výrobce
Vzorek 1
Vzorek 2
Vzorek 3
Nejistota kalibrátoru (ucal,rel) %

Opakovatelnost, bias

Provedl Použitý ref. materiál Vzorek A
Datum Vzorek B
Vzorek C
Výsledné hodnoty 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10
Vzorek A
 
Vzorek B
 
Vzorek C
 
  Vzorek A Vzorek B Vzorek C Jednotky
Průměr
Cílová hodnota
Nejistota ref. mat. %
SD
CV %
CV výrobce %
brel %
Významnost bias

Biologické variability

       
Intraindividuální biologická variabilita (CVi) Přesnost odvozená z biologických variabilit (Ibiol)
Interindividuální biologická variabilita (CVg) Bias odvozený z biologických variabilit (Bbiol)
Celková biologická variabilita Celková chyba odvozená z biologických variabilit (TEbiol)

Relativní kombinovaná rozšířešná nejistota (k=2)

  Uc,rel(%) pro c   Výsledek měření se pohybuje v tomto intervalu (při 95% intervalu spolehlivosti) Kritická diference dvou následných měření (hodnota CD %)
Vzorek 1   - Vzorek 1
Vzorek 2   - Vzorek 2
Vzorek 3   - Vzorek 3

Maximální přípustná nejistota určena:

  a) odvozením z biologických variabilit - maximální přípustná nejistota = Intraindividuální biologická variabilita (CVi)
  b) podle požadavku kliniků nebo odborných doporučení       Zdroj:
  c) podle nejistoty účastníků EHK (x 1,5 = ) Zdroj:
  d) podle Dmax EHK       Zdroj:
  e) jiné       Zdroj:

Vyhodnocení nejistoty

   
Vzorek 1
Vzorek 2
Vzorek 3

Pracovní rozsah metody

 

Ostatní znaky metody

 

Senzitivita, specifičnost

 

Závěr

 

 

Platnost do

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.