Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

"SCORE algoritmus" pro výpočet desetileté pravděpodobnosti fatální kardiovaskulární příhody založený

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Zadání vstupních hodnot:

Parametr Hodnota  
Věk v rocích:
Pohlaví:
Muž
Žena
Cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l:
Systolický krevní tlak v torr:
  kouření (v současné době):
   

Výsledek výpočtu:

Komentář k výpočtu "SCORE algoritmus"

Kalkulátor „SCORE algoritmus“ pro výpočet desetileté pravděpodobnosti fatální kardiovaskulární příhody (koronární a nekoronární) založený na Weibullově modelu.

Algoritmus pro výpočet fatálních kardiovaskulárních chorob. Vychází z rozsáhlé databáze 205178 sledovaných osob v Evropě.

Vstupní proměnné

Proměnná Popis Omezení
SEX pohlaví muži, ženy
VEK věk v rocích 35 až 65 let pro obě pohlaví
CHOL cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l  
TKS systolický krevní tlak v torr  
KOURENI nekuřáci: KOURENI=0, kuřáci: KOURENI= 1 kuřáctvím se míní kouření v současné době

V algoritmu se nejprve vypočte výchozí riziko pro koronární a nekoronární kardiovaskulární onemocnění vzhledem k současnému věku a pro věk +10 let; využívají se parametry pro rizikovou populaci (resp. populaci s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, kam Česká republika patří). V dalším kroku se určí váha rizikových faktorů (cholesterol, systolický krevní tlak a kouření) pro koronární a nekoronární kardiovaskulární riziko (s využitím „populačních koeficientů“). Další výpočty se týkají pravděpodobností přežití v následujících 10 letech při riziku koronárního onemocnění a pravděpodobností přežití v následujících 10 letech při riziku nekoronárního kardiovaskulárního onemocnění. V posledním kroku se určí desetiletá mortalita na koronární onemocnění a desetiletá mortalita na nekoronární kardiovaskulární onemocnění; konečný údaj, který kalkulátor zobrazuje, je desetiletá mortalita na kardiovaskulární onemocnění (koronární a nekoronární).

SCORE algoritmus je určen pro primární prevenci a nezahrnuje diabetes jako rizikový faktor. Proto se doporučuje vypočtené riziko u mužů násobit dvěma a u žen čtyřmi.

Hodnocení

Zjištěná hodnota rizika (%) Hodnocení rizika fatální kardiovaskulární příhody
pod 4,0 nízké
4,0 – 5,0 střední
5,01 – 8,0 vysoké
nad 8,0 velmi vysoké

Literatura

  • Conroy, R.M. et al.: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart J., 24, 2003, s. 987 – 1003

Janka Franeková, Antonín Jabor (2009-04-27)

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.