Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Reynoldsovo skóre 10letého rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen

Webové kalkulátory mají zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do laboratorních informačních systémů.

Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu). Pro každý typ internetového prohlížeče je třeba jej povolit jednotlivě!

Zadání vstupních hodnot:

Parametr Hodnota  
Věk v rocích:
Pohlaví:
Muž
Žena
Systolický krevní tlak v torr:
Celkový cholesterol v mmol/l:
HDL Cholesterol v mmol/l:
  kouření (v současné době):
hsCRP v mg/l:
 

anamnéza předčasného AIM do 60 let života u matky nebo otce

(AIM = akutní infarkt myokardu)

   

Výsledek výpočtu:

Komentář k výpočtu Reynoldsova skóre 10letého rizika kardiovaskulárního onemocnění

Reynoldsovo skóre 10letého rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen

Kalkulátor je určen pro výpočet rizika výskytu kardiovaskulárních chorob. Úpravou vstupních údajů je možné odhadnout riziko při úpravě modifikovatelných vstupních údajů nebo například odhadnout riziko za zvolený počet roků, pokud by se modifikovatelné vstupní údaje nezměnily.

Vstupní proměnné

Věk (roky)

45 – 80

Systolický tlak (torr)

105 - 200

Celkový cholesterol (mmol/l)

3,6 – 10

HDL cholesterol (mmol/l)

0,78 – 3.8

Současné kuřáctví

ano=1, ne=0

hsCRP (mg/l)

0,1 – 20,0

Anamnéza předčasného AIM do 60 let života u matky nebo otce (pozitivní=1, negativní=0)

ano=1, ne=0

Poznámka

Webový kalkulátor pro ženy nepracuje s hodnotami HbA1c, existuje výpočet který na základě hodnoty HbA1c odhad rizika dále upřesňuje.

Literatura

  • Ridker, P.M., Paynterm N.P., Rifai, N. et al.: C-rective protein and parental history improve global cardiovascular risk prediction. The Reynolds risk score for men. Circulation, 118, 2008, s. 2243-2251.
  • Ridker, P.M., Buring, J.E., Rifai, N. et al.: Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in women. The Reynolds risk score. J.A.M.A., 297, 2007, s. 611-619.
  • Kalkulátor s komentáři dostupný také na www.reynoldsriskscore.org.

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.