Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Zakládající odborné společnosti

Česká hematologická společnost
Česká společnost nukleární medicíny - imunoanalytická sekce
Společnost lékařské genetiky
Česká společnost klinické biochemie
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
sekce laboratorní imunologie
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii
 
Přistoupily:
Společnost pro klinickou cytologii
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Společnost českých patologů

Přihlášení2005–2024 © Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře | NASKL.cz Tvorba www stránek - i-CONSULT Data s.r.o.